Vol303嫩模方子萱私房经典衬衫短裙丝袜JK服饰撩人诱惑写真49P方子萱模范学院

Vol303嫩模方子萱私房经典衬衫短裙丝袜JK服饰撩人诱惑写真49P方子萱模范学院

如天之春秋,二分阴阳,两停昼夜,各得五十度。当知泻南方,亦所以补西方也。

肝主筋,所藏者魂,上应眼,外应爪甲,其声呼,其色青,其臭燥,其味酸,其液泣。所谓识脉者,如滑伯仁之《诊家枢要》曰∶浮,不沉也;沉,不浮也。

此三阳之气各有别也。通天者,谓通元气天真也。

予故曰∶少壮新病攻邪为主,老衰久疾补虚为先。瘦人血虚生热,热生火,火生燥。

湿乃阴邪,故伤于湿者,下先受之。盖汗之生,原有二∶一出于表者,血液之汗也;一出于里者,阳明水谷之汗也。

寒气大来,心火亦为肾水所乘矣。 如上膈热多,食后服。

Leave a Reply