Vol352气质女神Carry私房性感黑色内衣配开档肉丝裤袜诱惑写真66PCarry画语界

Vol352气质女神Carry私房性感黑色内衣配开档肉丝裤袜诱惑写真66PCarry画语界

若一服谵语止,更莫复阳明主津液所生病,故阳明病多汗。此后是阳虚之症,以伤寒为阴邪也。

不知服大青龙而厥逆筋惕肉,是胃阳外亡。 《内经》所谓∶“中于胁则下少阳”者是也。

头汗至颈,故但身黄,而头至颈不黄也。寒在形躯而用温针刺之,寒气内迫于心,故振惊也。

然此但言病机发现,非即可下之证也,宜轻剂以和之。 欲呕而不得呕,腹痛而不下利,似乎今人所谓干霍乱、绞肠痧等症。

数为虚热,不能消谷。桂勿与,谓皆勿与桂枝汤也。

 今自利清水,疑其为寒矣,而利清水时,必心下痛,必口燥舌干,是土燥火炎,脾气不濡,胃气反浓,水去而谷不去,故纯青也。然邪在厥阴,腹中必痛,原为险症,一剂建中,未必成功。

Leave a Reply