No699嫩模莫晓希居家沙发上粉色睡衣秀一字马性感写真12P莫晓希头条女神

No699嫩模莫晓希居家沙发上粉色睡衣秀一字马性感写真12P莫晓希头条女神

如太阳为先天之巨阳,其热发于营卫,故一身手足壮热。其于表虚里实,表热里寒,发表和表,攻里救里,病有浅深,治有次第,方有轻重,是以定其中外,各守其乡也。

虚寒相搏于营卫,卫气不足以御之,此恶寒所由来也。腰以上为三阳地面,三阳主外而本乎里。

要知仲景凭脉辨症,只审虚实。然脉虽弱而发热,身痛不休,宜消息和解其外,谅非麻黄所宜,必桂枝汤,啜热稀粥,汗出则愈矣。

同是呕吐汗出,小便数、少者可治,自利烦躁,不得卧者死。小柴胡设或然七症,即具加减七方。

六七日来,阴虚已极,恐土燥于中,心肾不交耳。若与桂枝加浓朴杏仁汤,下咽即毙矣。

试观太阳篇云∶“脉浮者,病在表。瘥后日暮微烦,以其病方瘥,强与谷食不消也,损谷则愈矣。

Leave a Reply