Vol183嫩模艺轩私房白色典雅浴袍配超薄肉丝秀完美身材诱惑写真61P艺轩花漾

Vol183嫩模艺轩私房白色典雅浴袍配超薄肉丝秀完美身材诱惑写真61P艺轩花漾

【注】[1]瞳神散大者,谓瞳神散大,风轮反为窄窄一周,其则一周如线。气血虚者,服十全大补汤;下虚者,以桂附地黄丸补之。

经云:心者君主之官,神明出焉。【注】[1]臑者,肩髆下内侧对腋处,高起软白肉也。

 如外敷,将香油热化少许,鸡翎扫     患处。[3]或磞撞损伤,如猝然而死,身体强硬,鼻口有出入声气,目闭,面如   土色,心口温热跳动者,此证可治。

注:[1]间使穴,主治脾寒证,九种心痛,脾疼,疟疾,口渴,  [2]患左灸右,患右灸左,针六分,留七呼,灸五壮。脐下痛加钩藤一钱,生姜一片,食盐五厘。

阳明之脉手大肠,次指内侧起商阳,循指上廉出合谷,岐骨两筋循臂肪,入肘外廉循臑外,肩端前廉拄骨旁,从肩下入缺盆内,络肺下膈属大肠;支从缺盆直上颈,斜贯颊前下齿当,环出人中交左右,上侠鼻孔注迎香。若腐处,更用当归膏敷     此膏敛口生肌,拔毒止痛,并诸疮毒气壅盛,腐化成脓。

每服三钱,以童便调服。[6]从蠡沟上行二寸,当胻骨中,中都穴也。

Leave a Reply